Scheepswerf Van Aller 1914

De Maatschappij van Nijverheid werd opgericht om de handel, nijverheid en industrie in Nederland te bevorderen. In 1914 verscheen ter gelegenheid van de jaarvergadering in Zwolle een klein boekje. Daarin mocht het bedrijfsleven in industriestad Zwolle zich presenteren.

Het aardige is dat er ook drie foto’s in staan van de scheepswerf Van Aller uit Hasselt (bij Zwolle). Deze werf werd in 1873 opgericht en na een faillissement in 1923 voortgezet door de gebroeders Bodewes. Met het sluiten van Bodewes komt er een einde aan bijna anderhalve eeuw scheepsbouw op deze locatie.

Gelukkig hebben we de foto’s nog...
GEPUBLICEERD >> 30-7-2018