De Stenendijk bij Hasselt wordt versterkt

De Stenendijk bij Hasselt is een uniek monument. Zo uniek dat het, als één van de weinige dijken in Nederland, de status van rijksmonument heeft. Maar de dijk is niet veilig genoeg naar huidige maatstaven en daarom wil het waterschap de dijk versterken. 

Stenendijk Hasselt

Stenendijk versterken

De Stenendijk is niet alleen een waterkering, maar sinds eeuwen ook een verbindingsweg tussen steden Zwolle en Hasselt. Tegenwoordig is de dijk vooral toeristisch in trek bij wandelaars en fietsers. Uit recent onderzoek blijkt echter dat de Stenendijk onvoldoende sterk is en niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid voldoet. Ook het wegdek op de dijk is nodig aan vervanging toe. Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen, gaat het waterschap daarom de Stenendijk versterken. Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken; de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Mogelijke oplossingen
Samen met o.a. inwoners, gemeente en Rijkswaterstaat zoekt het waterschap naar de beste oplossing, die zowel de dijk veilig maakt, maar die ook recht doet aan het unieke monument en diens omgeving. De afgelopen periode heeft het waterschap de mogelijke oplossingen onderzocht om de dijk te versterken. Per oplossing zijn de belangrijkste voor- en nadelen in beeld gebracht, waarbij er aandacht was voor techniek, impact op de omgeving en de kosten. Tijdens een inloopbijeenkomst op 18 juni in Molen De Zwaluw zijn deze opties gepresenteerd.   

Binnenin versterken
Uit het onderzoek blijkt de beste oplossing voor de Stenendijk te zijn om de dijk binnenin te versterken. Dit noemt het waterschap een zelfstandig kerende constructie. Dit kan op verschillende manieren. De exacte toepassing wordt in een latere fase van het project bepaald. Bij de buurtschap Streukel is een versterking aan de buitenzijde van de dijk (locatie Galgerak) ook een mogelijkheid. Dit kan de impact op de woningen langs de dijk beperken. De komende maanden wordt deze oplossing nog nader onderzocht. 

Lees meer
Kijk voor meer informatie op de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

GEPUBLICEERD >> 27-7-2019