Binnenkijken bij de pastoor in Hasselt

Wie altijd al eens wilde binnenkijken in het parochiehuis van de Roomsksatolieke Sint Stephanuskerk aan het Eiland kan daar terecht op zaterdag 12 oktober 2019.

Op verzoek van SCAB Hasselt opent pastoor Theo van der Sman, die sinds vier jaar in het parochiehuis woont, dan zijn deuren voor bezoekers. Hij laat zijn verzameling kerkelijke voorwerpen zien. Ook vertelt hoj over de eeuwenoude geschiedenis van het Middeleeuwse bedevaarstoord de Heilige Stede. Het bezoek aan Theo van der Sman omvat ook kijkje in de kerk en in het naastgelegen processiepark.

Het bezoek is gratis. Wel graag even aanmelden via: SCAB-hasselt@hotmail.com of aan de balie van de bibliotheek in Hasselt.

RK kerk Hasselt

GEPUBLICEERD >> 07-10-2019