Op bezoek bij de pastoor

RK Kerk - Eiland

12-10-2019 15:00

Parochiehuis en kerk van de Heilige Stephanus. 

Theo van der Sman is de bewoner van het parochiehuis in Hasselt. In de weekenden gaat hij voor in drie parochies, door de week is hij o.a. toezichthouder bij Natuurmonumenten, klokkenluider en brugwachter. Hij laat ons graag kennismaken met de parochiekerk van de heilige Stephanus,  het kleine processiepark en zijn woning.

Hij woont op een historisch gezien belangrijke plaats. “Immers, Hasselt is naast Amsterdam een stad die de titel Heilige Stede mag dragen.” Theo zal in de pastorie ons zijn oude verzameling kerkelijke zaken tonen en ons infomeren over de eeuwenoude geschiedenis van de plaats waar hij sedert vier jaar woont.

Meer info en aanmelden via website SCAB

Nationale archeologiedag

12-10-2019

De regionale landelijke archeologiedag wordt gevierd bij De Veldschuur. Lees meer

Jubileumconcert 10 Jaar Holthuisorgel

Ichthuskerk Hasselt

19-10-2019

Concert door Gerwin van der Plaats (orgel) en Clara de Vries (sopraan) met het Urker Mannenkwartet.