Collectie Snijder behouden voor Hasselt

Donderdagmiddag 14 december vond in het gemeentehuis in Hasselt, in aanwezigheid van burgemeester Eddy Bilder, de overdracht plaats van de voorwerpen, die Gerrit Snijder enkele jaren geleden verzamelde tijdens het uitbaggeren van de stadsgracht van Hasselt. De collectie werd geschonken aan de onlangs opgerichte Archeologische Werkgroep Zwartewaterland, die de objecten zal gaan onderzoeken en beschrijven.

Scheepvaarthistorie
De totale collectie bestaat uit zo'n 500 voorwerpen, die op één of ander manier te verbinden zijn met de geschiedenis van de scheepvaart in Hasselt. Het zijn gereedschappen zoals hamers en tangen die gebruikt werden bij scheepsreparatie. Maar ook een breed scala aan huishoudelijke voorwerpen, zoals bestek, flessen en strijkijzers, die iets laten zien van het dagelijks leven aan boord van een binnenvaartschip. De waarde van de collectie ligt in het feit dat het een uniek beeld geeft van de scheepvaarthistorie in Hasselt in de 19de en 20ste eeuw. Het feit dat van de meeste voorwerpen nog de vindlocatie bekend is, maakt de collectie alleen maar waardevoller. 

Collectie Snijder
Burgemeester Eddy Bilder sprak zijn waardering uit voor de inzet en bevlogenheid waarmee Gerrit Snijder de voorwerpen heeft verzameld en daarmee voor Hasselt en het nageslacht heeft bewaard. Ook was hij oonder de indruk over de wijze waarop Gerrit Snijder de collectie via tentoonstellingen in de Veldschuur en het Oude Stadhuis in Hasselt, onder de aandacht van een breed publiek wist te brengen. Daarom zal, als eerbetoon aan de schenker en vinder van de verzameling, de verzamling in het vervolg bekend staan als ‘de collectie Snijder’. De heer Snijder kreeg uit erkentelijkheid een kleine attentie en mevrouw Snijder een mooie bos bloemen.  

Archeologische Werkgroep Zwartewaterland
De schenking van de collectie is het eerste wapenfeit van de Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ). De oprichting van de werkgroep vond plaats op 4 augustus jl. en is door de gemeente Zwartewaterland positief ontvangen. De stichting is opgericht door John Assink uit Hasselt, met als specifiek doel het behouden en beschermen van archeologische waarden en objecten in de gemeente Zwartewaterland. Om dit mogelijk te maken wordt nauw samengewerkt met andere werkgroepen uit de regio die aangesloten zijn bij de Archeologische Werkgroep voor Nederland (AWN). Dankzij een bijdrage van de AWN en de gemeente werkt de werkgroep momenteel aan een website, die binnenkort online komt. Centraal op de website staan de archeologische projecten en vondsten in Zwartewaterland.

Werkruimte voor vrijwilligers
Momenteel zoekt de stichting nog naar een passende werkruimte, waar de vrijwilligers hun activiteiten kunnen ontplooien. Naast het onderzoeken, beschrijven en restaureren van archeologische vondsten wil men ook graag cursussen, lezingen en tentoonstellingen gaan organiseren. De SAWZ is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, onder meer voor het registreren van archeologische vondsten of het ontwikkelen van de daartoe benodigde computerprogramma’s. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via archeologiezwartewaterland@hotmail.com

 

GEPUBLICEERD >> 14-12-2017